EAST Hong Kong

EAST Hong Kong

29 Taikoo Shing Road, Taikoo Shing, Hong Kong

Hotel Description

EAST, Hong Kong