Rambler Oasis Hotel

Rambler Oasis Hotel

No.1 Tsing Yi Road, Tsing Yi, N.T.

Hotel Description

Rambler Oasis Hotel