The Charterhouse Causeway Bay

The Charterhouse Causeway Bay

209-219 Wanchai Road, Hong Kong

Hotel Description

The Charterhouse Causeway Bay